Campagne-effectmetingen

Campagne-effectmetingen

Naast continu campagne-effectonderzoek middels brand & campaign tracking, is het ook mogelijk om campagne-effect ad hoc te meten door middel van moment-metingen. Hierbij meten we niet wekelijks gedurende de campagne, maar maken we gebruik van één of meer metingen rondom een campagne. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar effect op bekendheid, overweging, intentie, voorkeur of imago, maar kunnen we ook kijken naar de rol van creatie binnen het plan. De methodiek is hierbij hetzelfde als bij brand & campaign tracking.

volgende service

Merkonderzoek