Jaarcontracten

Jaarcontracten

Mediaxplain* kent de markt en weet wanneer het zinvol is om namens de cliënten jaarafspraken aan te gaan met de uitgevers/broadcasters/publishers. Wanneer daar sprake van is, kan Mediaxplain*- na overleg met de cliënt - de onderhandelingen aangaan met de uitgever om zo te komen tot de beste inkoopvoorwaarden.

volgende service

Ad Hoc onderhandelen