20 dec 2019 - Pers

Verbergen aantal likes geen invloed op Instagrammende Nederlander

XMPLE onderzoek Instagram
Onderzoek door XMPLE

Instagram is dit jaar gestart met een pilot waarbij het aantal likes van posts niet langer zichtbaar is. Het sociale media platform doet dit naar eigen zeggen, omdat ze willen dat volgers zich concentreren op de creativiteit van foto’s en video’s en niet op het aantal hartjes dat een post krijgt. Maar in hoeverre is het aantal likes bepalend voor gebruikers van het platform en hoe kijken zij aan tegen de plannen van Instagram? Met oog op de toekomst van influencer marketing deed XMPLE, het influencer marketingbureau van Mediaxplain*, onderzoek* naar de mening van ‘Instagrammend’ Nederland.

Bijna de helft van alle Nederlanders zit op Instagram en ruim 60% van de Instagramgebruikers is er dagelijks te vinden. Het blijft dan niet alleen bij kijken, want bijna acht op de tien Instagrammers geeft aan tijdens hun moment ‘ on the gram’ weleens een story of post te plaatsen.

Kijken is liken
We zijn niet alleen actief in ons postgedrag, Nederlandse Instagrammers zijn ook echte likers. Zo’n 80% weet het Insta-hartje regelmatig te vinden. Ruim een kwart hiervan zegt praktisch alles te liken, 53% is wat kritischer en zegt alleen te liken wat ze écht leuk vinden.

Aantal likes geen dealbreaker
Toch bekommert men zich niet zo om het aantal likes die een post heeft, ruim driekwart geeft aan vaak niet eens het aantal te checken. Eenzelfde deel zegt dat het aantal likes dat een post al heeft geen invloed heeft op het eigen likegedrag; een post met veel likes wordt dus niet automatisch meer geliked. Ook wordt door 80% niet aandachtiger gekeken naar een post met meer likes. Dit doet vermoeden dat de plannen van Instagram om het aantal zichtbare likes te verbergen geen grote impact zal hebben op de manier waarop we posts beoordelen.

Plannen Instagram geen invloed op postimpact
Het onderzoek van XMPLE bevestigt dit. Ruim 70% verwacht dat, wanneer Instagram de likes volledig verbergt, dit geen invloed zal hebben op de manier waarop ze Instagram gebruiken. Bijvoorbeeld voor wat betreft het likegedrag: ruim 80% van de Instagramgebruikers zegt dat ze dan niet sneller of minder snel zullen liken. Ook geeft ruim zeven op de tien aan dat het lezen van de comments voor hun niet zal toenemen, wanneer het aantal likes niet meer zichtbaar is.

Lukas Foks, Head of XMPLE: “Het afgelopen jaar hebben zowel merken, als Instagrammers hun zorgen geuit over het gegeven dat Instagram de likes gaat verbergen. We trachtten te voorspellen of het verdwijnen van de like-count effect heeft op het bereik en de engagement rates van de campagnes. Volgens ons onderzoek valt dit allemaal wel mee, inzet van campagnes zal dan ook niet drastisch veranderen, anders dat creatieve inzet en het bereik van content nog belangrijker wordt. We zien dit dan ook vooral als een positieve ontwikkeling, waarmee Instagram minder sociale druk.