Van Gogh Museum

125 vragen in 125 dagen

Het sterfjaar van Vincent van Gogh én de opening van de spectaculaire, nieuwe hoofdentree waren aanleiding voor het museum om in 2015 de positie als ‘Van Gogh-autoriteit’ te verstevigen. Als expert beschikt het museum immers over de échte verhalen, de kennis en kunde: over zijn werk en zijn leven.

Mediaxplain* ontwikkelde samen met reclamebureau Petrik Sweezie en het Van Gogh Museum een gerichte, zichtbare en activerende campagne: 125 vragen in 125 dagen. Deze richtte zich op het significant verhogen van de publieksperceptie over het museum als zijnde de autoriteit én inspiratiebron op het gebied van Van Gogh. Daarnaast werd ook een toename van de online interacties met het publiek als doelstelling meegenomen in de campagne.

Vincent Mxp2

Vliegende start

De start kende direct een sterke piek. Een triggerfilm over Van Gogh’s levensverhaal werd op sociale platformen aangejaagd onder relevante doelgroepen. Deze video realiseerde een enorm resultaat: een sterk viraal effect met ruim zes miljoen impressies; 3 miljoen video views en bijna 300.000 social media-interacties

Triggerfilm
Fb 17 Juli 76 Van Gogh 1200X900Px Nl

Interactie centraal

In de mediastrategie stond de oproep tot vragen stellen én het geven van antwoorden centraal. Dit is 360° doorgevoerd via owned, earned en paid media. 125 dagen voor de opening van de nieuwe entree van het Van Gogh Museum, startte de campagne. Sociale platformen als Twitter en Facebook vormden de basis voor de campagne aangezien de dialoog met het publiek de belangrijkste pijler was.

Effectieve mix

Na de start werd 125 dagen lang, dagelijks één antwoord gecommuniceerd middels een effectieve mix van opvolgende campagne-elementen. De content werd verspreid via social media, de eigen website, in outdoor- en printuitingen en in TV/radio-items onder de aandacht gebracht. Naast continue inzet werd in de campagneperiode van 4 maanden drie keer een burst gerealiseerd met extra zichtbaarheid en interactie.

Effectieve Mix

Het resultaat

Het campagne-effect is onderzocht door Mediaxplain* Research onder 1.000 respondenten, representatief voor de doelgroep. Hieruit blijkt dat onder ‘hen met campagnecontact’ een perceptiestijging van maar liefst 12% is gerealiseerd op de KPI ‘kenniscentrum als het gaat om Vincent van Gogh’. Stijging op de vraag ‘vind jij het museum een inspiratiebron’ is zelfs 20%.