Hersenbank

Hersenbank

De Hersenbank heeft hersenen nodig

Tijdens Brain Awareness Week startte de Nederlandse Hersenbank de campagne ‘De Hersenbank heeft hersenen nodig’. In Nederland hebben honderdduizenden mensen een psychiatrische aandoening, zoals schizofrenie, depressie of een dwangstoornis. Om te onderzoeken wat er anders gaat in het brein van deze patiënten is hersenweefsel nodig. Helaas is er een groot tekort aan menselijk hersenweefsel voor onderzoek. In een indrukwekkende beeldcampagne werden mensen met een psychiatrische aandoening naar voren geschoven om de impact van een psychiatrische ziekte te vergroten.

Mediaxplain* ontwikkelde samen met de Hersenbank een gerichte, zichtbare en activerende campagne op basis van media-inkoop en PR. Deze richtte zich op het tekort aan hersenweefsel voor onderzoek en het belang hiervan. In de campagne werd actief gevraagd om nieuwe hersendonoren. Middels radiospotjes en een gerichte PR-aanpak werd er door Mediaxplain*, via de media, aandacht gegeven aan de campagne.  

Brein

Doelgerichte mediadoelgroep

Aangezien het een gevoelige campagne betrof, waar mensen met een psychiatrische aandoening zichzelf blootstelden, was een voorzichtige aanpak vereist. Voorafgaand aan de campagne heeft het PR team zorgvuldig uitgezocht welke mediatitels en journalisten een goede aansluiting vinden bij het onderwerp. Gevolgd door een intensieve 1-op-1 medialobby en een nauwe, redactionele samenwerking. Zo sloot de boodschap perfect aan bij de mediadoelgroep.

Logo Nederlandse Hersenbank 800
Trouw 800

In het nieuws

EenVandaag trapte de campagne af met een mooi nieuwsitem over wat de Hersenbank doet en wat er met hersenweefsel kan worden gerealiseerd. Precies de boodschap die we voor ogen hadden. Gevolgd door een item op de cover van Trouw en een paginagroot artikel met meer achtergrondinformatie over het tekort én het belang van hersendonoren met een psychiatrische aandoening. Dit artikel bleek een mooie basis: media hebben dit bericht veelvuldig overgenomen, zoals NOS.nl, Nu.nl, Telegraaf.nl, Omroep Max en 3FM. Later die dag besteedde Radio EenVandaag ook nog eens twintig minuten aan het item.

Hersenbank Bill George

Effectieve mix

Dankzij een effectieve media mix was de Hersenbank gedurende Brain Awareness Week volop in het nieuws. Naast de gerealiseerde free publicity verschenen er op NS-stations posters van de beeldcampagne en op radio de ingekochte spotjes. Via de Hersenbank werd tevens een persbericht verspreid. Zo werd Nederland tijdens een relevante periode bekend met de Hersenbank.

Resultaat

Om nieuwe hersendonoren te werven, is het van belang dat men bekend is met de Nederlandse Hersenbank en hoe je je kan registreren als hersendonor. In één week hebben we met deze strategische aanpak Nederland bekend gemaakt met de Nederlandse Hersenbank en het tekort aan hersenweefsel. Met de PR-aanpak is er een totale mediawaarde van €394.520,69 behaald. De Nederlandse Hersenbank heeft hierdoor in de eerste maand na de campagne bijna 1000 informatiepakketten verstuurd, ten opzichte van een gemiddelde van 20 informatiepakketten per maand.