College voor de Rechten van de Mens

Een beperking dient je keuze niet te beperken!

Het College voor de Rechten van de Mens beschermt, bewaakt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland door onderzoek, advies, voorlichting en het individueel oordelen in het geval van discriminatie. Afgelopen maanden heeft Mediaxplain* drie campagnes mogen plannen, ieder met een geheel eigen insteek. 

College1

Campagnekarakteristieken

De campagnes bestaan uit diverse media-uitingen die qua vorm en creatie geheel met elkaar in overeenstemming zijn. Hoewel iedere campagne een andere boodschap vertelt, liggen ze in elkaars verlengde. Door middel van pakkende en duidelijke slogans is een ludieke campagne gecreëerd waarmee men wordt geconfronteerd met de harde realiteit. Een krachtig element is de terugkerende en herkenbare stijl van iedere media-uiting in deze campagne.

College

Om deze campagnes kracht bij te zetten is er gekozen voor de kanalen: Facebook, Programmatic Display en Google Adwords. De Facebook Ads en de inzet van Programmatic Display hebben geleid tot een uitstekende targeting van de betreffende doelgroepen; naast de doelgroep mensen met een beperking, is er ook zichtbaarheid gecreëerd bij het brede publiek. Met behulp van Google Adwords wordt men direct naar de nieuwe website geleid. Er zijn abri’s en mupi’s ingezet om een brede zichtbaarheid te bewerkstellingen. Advertenties in dagbladen, radiocampagnes en Boomerang kaarten hebben de communicatie extra bekrachtigd.  

Def Plaat
Barman

De Week van de Toegankelijkheid

Begin oktober vond De Week van de Toegankelijkheid plaats. Gedurende deze week is er aandacht gevraagd voor toegankelijke en gastvrije horeca voor mensen met een beperking. Het voornaamste doel van deze campagne is het vergroten van de bewustwording voor mensen met een beperking en horecaondernemers. 

11

Samen onbeperkt

In november is de communicatie versterkt met de campagne over de rechten van mensen met een beperking. Het doel van deze communicatie is de bewustwording gericht op een breed publiek en mensen met een beperking. De kerngedachte van deze campagnes onderstreept dat een onbeperkte keuze niet voor iedereen een gegeven is. Het is belangrijk dat iedereen aan het maatschappelijke leven kan deelnemen ongeacht of je wel of geen beperking hebt. De campagne Samen Onbeperkt volgde de voorgaande campagne direct op.

Mensenrechten in Nederland

Eind november is de communicatie vanuit het College voor de Rechten van de Mens verbreed naar een campagne over mensenrechten in Nederland. Hiermee is de bewustwording, gericht op een breed publiek, verwezenlijkt.  

College Adv 550X398 Trouw

resultaat

Langdurige zichtbaarheid en synergie

Met campagnes die grotendeels zichtbaar zijn geweest in dezelfde media, maar belicht zijn door middel van diverse invalshoeken, is er naast synergie van alle media-uitingen, een langdurige zichtbaarheid ontstaan. De keuze voor de media-inzet is bepaald op basis van de beschikbare media-uitingen per mediumtype en het beschikbare budget.